VICTAS

VICTAS

BRADESブレード

木材合板シェーク (5)

Yuto Muramatsu
¥10,000+税

Koji Matsushita
¥9,000+税

Koji Matsushita Special
¥12,000+税

Koji Matsushita Offensive
¥9,000+税

Koji Matsushita Defensive
¥9,000+税